Vítame Vás na stránke bytového domu Dlhá 28-30-32

 • Stránka bola vytvorená z dôvodu zabezpečenia informovanosti.
 • Ambíciou tejto stránky je transparentnosť.
 • Chceme poskytnúť čo najširší obraz o diani v našom bytovom dome.
 • Veríme vo Váš aktívny prístup.
 • Tešíme sa na spoluprácu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novinky

OZNAM - Digitálna televízia

20.05.2012 17:51
  Digitálna televízia v starom TV rozvode. Čítaj v časti...

Prečítajte si domový poriadok

18.05.2012 08:57
    Prečítajte si v rubrike Dôležité...

Užitočné stránky :

 • Správca bytového domu www.bytpartner.sk
 • Štátny fond rozvoja bývania www.sfrb.sk
 • Slovenská komora stavebných inžinierov www.sksi.sk
 • Technický a skúšobný ústav stavebný. n.o. www.tsus.sk   (prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov)
 • Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby www.sasdars.sk
 • Portal venovaný správe budov, TZB, stavebníctvu www.tzbportal.sk

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stránky bytových domov :

    Nitra - Čajkovského 13-19   cajkovskeho 13151719

    Nitra - Golianova 56-60       golianova 565860                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Energetický certifikát

Táto fotogaléria je prázdna.

PRÁVE RIEŠIME

KLIKNI TU !

* AKO ŠETRIŤ *

ČÍTAJ TU !

OZNAM - Deratizácia

v pivničných priestoroch bytového domu bola vykonaná dňa 20.09.2015.

OZNAM

Schôdza bytového domu

XX.XX.2017 (XX) o 1X,00 sa uskutoční v priestoroch bytového domu schôdza vlastníkov.